Naam | omschrijving

Caspr2 antistoffen

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum en/of liquor

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol) en/of liquorbuis

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.