by Microvida Microvida

Nieuwe diagnostiek voor enteropathogene Escherichia coli

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli  kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken.

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli  kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken. De zogenaamde shigatoxine producerende E. coli (STEC) en de enterohemorragische E. coli (EHEC) kunnen bovendien een hemolytisch uremisch syndroom (HUS) veroorzaken. HUS wordt gekarakteriseerd door de trias hemolytische anemie, thrombocytopenie en acute nierinsufficiëntie. Tot 10% van de patiënten ontwikkelt HUS. Bij geïnfecteerde kinderen jonger dan 5 jaar kan dit oplopen tot 15%.

Voorheen werd bij Microvida door middel van een moleculaire laboratorium techniek (PCR) binnen de pathogene E.coli groep alleen de STEC variant aangetoond. Echter, sinds 1 oktober 2018 kunnen we de STEC groep met deze laboratorium techniek verder differentiëren, om aan te tonen of het om een enterohemorragische E. coli (EHEC) gaat. We melden automatisch alle positieve EHEC en sommige varianten van de STEC aan de GGD, conform de LCI-richtlijn.

by Microvida Microvida

Tienervaccinatie tegen meningokokkenziekte van start – RIVM

Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen jongeren van 14 – 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren.

Bron: RIVM

Tegengaan van meer ziektegevallen

Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom in september 2017 besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Staatssecretaris Blokhuis besloot afgelopen juli om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden. Vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Meningokok type W

Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden. Ziekte door meningokok type W kan in de eerste uren op buikgriep lijken en is daarom soms lastig te herkennen. Tot en met augustus van dit jaar werd 78 mensen ziek en overleden 18 mensen.

Vaccinatiessessies

Jeugdgezondheidsorganisaties in heel Nederland bieden in oktober en november de vaccinatie in groepssessies aan. Eén prik is voldoende om je ten minste vijf jaar te beschermen tegen meningokokkenziekte.

www.Deel dit niet met je vrienden.nl

Jongeren ontvangen een uitnodiging en een informatiefolder op hun huisadres en worden via social media geattendeerd op de campagnewebsite. Online kunnen ze informatie raadplegen over de prik en de ziekte. Verder zijn er interviews en verhalen te vinden met en van jongeren en ouders, die meningokokkenziekte van dichtbij meemaakten. Biologiedocenten ontvangen in september een special die hen in staat stelt in de klas aandacht te besteden aan de meningokok

Zie voor meer informatie ook de website van het RIVM betreffende de Meningokokken ACWY-vaccinatie.

by Microvida Microvida

BN DeStem: is onderzoek urine en ontlasting niet erg vies?

“Bacteriën zijn net mensen, ze kunnen je verrassen.” Onder deze kop verscheen vandaag een artikel in BN DeStem over de werkzaamheden van de Microvida. De verslaggever liep een ochtend mee en keek haar ogen uit.

Het krantenartikel maakt onderdeel uit van de serie ‘Vuile Handen’, waarin mensen met een ‘vies’ beroep gevolgd worden. “Poep, pus en pies, dat vinden we allemaal maar vies,” zo dacht de verslaggever. Op de afdeling Medische Microbiologie wordt dit patiëntenmateriaal op kweek gezet en onderzocht op ziekmakers. “Heel belangrijk werk, maar is het niet heel erg vies?” Om daar achter te komen liep ze een ochtend mee bij Microvida en ging in gesprek met  directeur en arts microbioloog Bram Diederen en analisten Ivar Huiskens, Lola Mathijssen en Josette de Rijck (tevens meewerkend teamleidinggevende). Hun enthousiaste verhalen geven een boeiend kijkje in een wereld die met het blote oog niet te zien is. En vinden zij hun werk vies? “Je went er aan.”

Klik op onderstaande foto en lees het gehele artikel, of bekijk het begeleidende korte filmpje.

by Microvida Microvida

Start van het enterovirus seizoen

Het RIVM meldt deze week dat het enterovirus seizoen begonnen is. Ook bij Microvida zien we een verheffing van het aantal positieve materialen op enterovirussen.

Enterovirus heeft veel verschillende soorten (15 species, waarvan 4 humaan, en >100 subtypen) en daarbij behorende diversiteit aan ziektebeelden. De ziekte kan mild zijn met griepachtige verschijnselen of diarree, of kan ernstiger ziekteverschijnselen opleveren, zoals hersenvliesontsteking en verlamming (polio). Enterovirus is ook een bekende verwekker van het hand-voet-mond ziekte, wat op dit moment veel bij kinderdagverblijven of op scholen gezien wordt.

Bij Microvida wordt er enterovirus diagnostiek gedaan met behulp van de zgn . real time reverse transcriptase polymerase chain reactie (real time RT-PCR), wat een state-of-the art moleculaire laboratorium techniek is, dat genetisch materiaal van (in dit geval) enterovirussen kan aantonen. Uit de virologische weekstaat blijkt een toename van het aantal enterovirus meldingen (figuur 1). Het jaarlijkse enterovirusseizoen lijkt hiermee eerder op gang te komen dan in voorgaande jaren.

De meest voorkomende enterovirustypes zijn echovirus-30, echovirus-6 en echovirus-11. Opvallend is dat het met hand-voet-mondziekte geassocieerde coxsackievirus-A10 meer gezien wordt dan in dezelfde periode in voorafgaande jaren. De diagnostiek opgenomen in de virologische weekstaat betreft voornamelijk diagnostiek verricht voor de Nederlandse ziekenhuizen (Bron: Virologische weekstaten, RIVM).

Figuur 1: Cumulatief aantal enterovirusdetecties in de Virologische Weekstaten per week, 2014 – 2018 (t/m week 25).  Week 25 2018 is nog niet compleet, omdat nog niet alle laboratoria hebben gemeld. (Bron: Virologische weekstaten, RIVM).

by Microvida Microvida

Griepcijfers

Sinds de laatste week van 2017 is er in Nederland officieel sprake van een griepepidemie (Influenza). Microvida merkt dit doordat het aantal aanvragen op Influenza flink is toegenomen ten opzichte van de periode voor de epidemie.

Vooruitzicht ontwikkeling epidemie
Uitzonderlijk aan deze epidemie is dat deze lang duurt, dat er in heel het land een ongebruikelijke piekbelasting is van de ziekenhuizen, en dat de typen influenza (zowel type A als type B) een mismatch vertonen met het vaccin. Onze verwachting is dat op basis van de huidige gegevens het einde van de epidemie nog niet in zicht is.

Onderstaand overzichten van het aantal patiënten op lokatie Bravis dat positief is bevonden op Influenza A en B (periode week 1 t/m 10):

 

Onderstaande curve laat de dynamiek in aangevraagde testen en het aantal positieve uitslagen over de afgelopen 2 griepseizoenen zien voor locatie Amphia. Wat opvalt, is dat het griepseizoen ongeveer op hetzelfde moment is begonnen als vorig jaar, maar dat de piek hoger ligt (groene lijn) en epidemie opvallend lang duurt.

Er is nog altijd geen afname te zien in zowel het aantal aanvragen als in het aantal positieve uitslagen. In tegenstelling tot andere jaren detecteren we dit jaar zowel veel Influenza A als Influenza B.

 

by Microvida Microvida

Scabiës-PCR bij uitbraken binnen zorgorganisaties

Vooral in zorgcentra is het belangrijk om bewoners bij wie de diagnose mogelijk scabiës is gesteld, te onderzoeken om dit al dan niet te bevestigen. Op basis hiervan kunnen maatregelen genomen worden om verspreiding te voorkomen. Een diagnose wordt veelal gesteld op basis van het klinische beeld, soms aangevuld met microscopische bevestiging. Dit kan leiden tot verkeerde in – en exclusies van patiënten door soms weinige specifieke klachten en matig sensitieve microscopie, met onder – of overbehandeling als gevolg. De scabiës-PCR is relatief eenvoudig uitvoerbaar, sensitief en wordt uitgevoerd op huidschraapsels.

Wilt u meer weten? Bekijk dan hier onze pagina voor meer algemene informatie over de Scabiës bepaling, voor afname instructies zie Afname instructies Scabiës.

Daarnaast kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het laboratorium ( 088 706 8314 ) of eventueel uw bericht achterlaten op info@microvida.nl.

by Microvida Microvida

Introductie ZorgDomein

Voortaan kunnen huisartsen ook laborders voor Microbiologie (MMB) bij Bravis aanvragen via ZorgDomein. Dit kan samen met orders voor PA en klinische chemie (KCHL).

Het huidige papieren 1e lijns aanvraagformulier mag voorlopig nog gebruikt blijven worden.

De voordelen

Digitalisering van de order heeft als voordelen dat

 • op verschillende manieren gezocht kan worden naar de juiste bepalingen
 • er een combinatie order kan worden aangevraagd bij zowel MMB als bij KCHL
 • klinische gegevens specifieker uitgevraagd kunnen worden
 • op voorhand gerichte informatie aan de patiënt kan worden verstrekt.

Aandachtpunten aanvragen laboratoriumdiagnostiek

 • De zorgverzekeraar geeft de huisarts vaak een extra vergoeding als er digitaal wordt aangevraagd. U kunt dit informeren bij uw zorgverzekeraar.
 • Op 2 manieren kan het aanvraagformulier van het Bravis ziekenhuis gevonden worden in ZorgDomein:
 1. zorgvraagmenu (links) > ‘Laboratorium’ > Bravis ziekenhuis
 2. wanneer optie 1 een aantal keer gebruikt is kan het formulier ook via de ‘veel aangevraagde diagnostiek’ snelkoppeling (rechts) in het hoofdmenu geopend worden.
 • Een bepaling kan op verschillende manieren aangevraagd worden: probleemgestuurd, via een top-20 meest gevraagde bepaling, op basis van diagnose, of als losse bepaling.
 • Net als bij de papieren aanvraag is het van belang om materiaal dat wordt ingestuurd altijd te personificeren en hier het patiëntbericht bij te voegen. Zonder patiëntbericht kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
 • T.b.v. de afhandeling op het lab of de prikpost en om de patiënt van de juiste informatie te voorzien, dient de patiënt nog steeds het bijbehorende patiëntbericht geprint mee te krijgen. Voor PA aanvragen geldt: patiëntbericht en materiaal meegegeven aan de bodedienst.
 • Bravis aanvragen voor de KCHL kent ook de optie ‘thuisprikken’. Door deze optie aan te vinken kunt u aangeven dat de patiënt thuis geprikt dient te worden. Wij nemen dan contact op met de patiënt en plannen thuisprikken in. Dit voorkomt telefoontjes heen en weer.
 • De uitslag wordt altijd verzonden naar de verantwoordelijke zorgverlener in de aanvraag. Indien de HidHA of een waarnemer een laborder plaatsen dienen zij dit onder de naam van de verantwoordelijke huisarts te doen. Hierdoor wordt de uitslag naar de juiste arts gestuurd en loopt de uitslag geen vertraging op.

Vragen

Vragen over hoe het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein precies werkt kunt u vinden via deze link in ZorgDomein.

by Microvida Microvida

Drie laboratoria bundelen krachten onder noemer Microvida

Vanaf 1 juli 2017 bundelen de laboratoria voor Microbiologie van het Bravis Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en ZorgSaam, hun krachten. De laboratoria gaan samen verder onder de noemer Microvida.

Betere dienstverlening

In 2016 zijn de eerste stappen gezet voor een verregaande samenwerking die heeft geresulteerd in een fusie. Bram Diederen, arts-microbioloog, wordt directeur van Microvida. Diederen: “Met Microvida zetten we in op behoud en verbetering van de kwaliteit van microbiologische diagnostiek en de medische advisering. Door op grotere schaal te gaan werken kunnen we meer en betere diensten verlenen. Dat is ook belangrijk voor het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Ook zorgt samengaan ervoor dat de continuïteit en beschikbaarheid van de microbiologische dienstverlening , op de langere termijn, voor de regio gewaarborgd is”.

by Microvida Microvida

i-4-1 Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie.

Het project is gestart op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.