by Microvida Microvida

Het RIVM meldt deze week dat het enterovirus seizoen begonnen is. Ook bij Microvida zien we een verheffing van het aantal positieve materialen op enterovirussen.

Enterovirus heeft veel verschillende soorten (15 species, waarvan 4 humaan, en >100 subtypen) en daarbij behorende diversiteit aan ziektebeelden. De ziekte kan mild zijn met griepachtige verschijnselen of diarree, of kan ernstiger ziekteverschijnselen opleveren, zoals hersenvliesontsteking en verlamming (polio). Enterovirus is ook een bekende verwekker van het hand-voet-mond ziekte, wat op dit moment veel bij kinderdagverblijven of op scholen gezien wordt.

Bij Microvida wordt er enterovirus diagnostiek gedaan met behulp van de zgn . real time reverse transcriptase polymerase chain reactie (real time RT-PCR), wat een state-of-the art moleculaire laboratorium techniek is, dat genetisch materiaal van (in dit geval) enterovirussen kan aantonen. Uit de virologische weekstaat blijkt een toename van het aantal enterovirus meldingen (figuur 1). Het jaarlijkse enterovirusseizoen lijkt hiermee eerder op gang te komen dan in voorgaande jaren.

De meest voorkomende enterovirustypes zijn echovirus-30, echovirus-6 en echovirus-11. Opvallend is dat het met hand-voet-mondziekte geassocieerde coxsackievirus-A10 meer gezien wordt dan in dezelfde periode in voorafgaande jaren. De diagnostiek opgenomen in de virologische weekstaat betreft voornamelijk diagnostiek verricht voor de Nederlandse ziekenhuizen (Bron: Virologische weekstaten, RIVM).

Figuur 1: Cumulatief aantal enterovirusdetecties in de Virologische Weekstaten per week, 2014 – 2018 (t/m week 25).  Week 25 2018 is nog niet compleet, omdat nog niet alle laboratoria hebben gemeld. (Bron: Virologische weekstaten, RIVM).