by Microvida Microvida

Donderdag 13 december 2018 hebben het Bravis ziekenhuis, Microvida en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Bravis levert eerstelijnsdiagnostiek aan huisartsen en wil haar kwaliteit van dienstverlening verbeteren en heeft in DB een partner gevonden om dit te bereiken.

Sinds 2013 biedt Diagnostiek Brabant (DB) in de regio Tilburg, als partner van het ETZ-ziekenhuis, optimale ondersteuning aan de eerste lijn door het leveren van betrouwbare diagnostiek. Met ingang van 1 februari 2019 breiden zij het werkgebied uit naar West-Brabant. De samenwerking met het Bravis ziekenhuis is dan een feit.

Dezelfde visie
Het Bravis ziekenhuis heeft in DB een partner gevonden die werkt volgens dezelfde visie. Hierin staat een aantal zaken centraal. Namelijk het bieden van kwaliteit door hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek in de buurt waardoor de lokale zorgketen wordt versterkt (regionaal). Het verbinden van de eerstelijnsdiagnostiek van huisartsen (en andere verwijzers) met de specialistische kennis van Bravis. Het ontzorgen van patiënten door hen snel te voorzien van uitslagen en het ontzorgen van huisartsen door hen te faciliteren.

Bloedafname, microbiologie en pathologie
DB organiseert de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten. Denk hierbij aan bloedafname maar ook aan onderzoek ten behoeve van het pathologisch laboratorium en medische microbiologie. Het geaccrediteerde laboratorium van Bravis ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van laboratoriumdiagnostiek.

‘Zorg in de buurt’
Het Bravis ziekenhuis heeft een brede regio-functie en hecht veel waarde aan samenwerking in de keten. Zowel het  thuisprikken als de bloedafnames op bestaande prikposten wordt georganiseerd door Diagnostiek Brabant. Alles in de eigen regio, langs de medische as van huisarts en medisch specialist, dichtbij, bekend en optimaal toegankelijk.

Faciliteren en digitalisering
Ook op het gebied van facilitaire voorzieningen en digitalisering worden grote stappen gezet. Denk hierbij aan het oproepsysteem voor chronische patiënten en de logistiek van materiaal ten behoeve van de microbiologie en pathologie en de begeleiding bij POCT-apparatuur.

De komende maand vindt de operationele uitrol plaats.