by Microvida Microvida

Op diverse wijzen en plaatsen is afscheid genomen van Peter van Keulen, die is gaan genieten van zijn pensioen.
Hij heeft zowel regionaal als landelijk een zeer grote bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van) de gezondheidszorg in het algemeen en zijn vakgebied in het bijzonder. Daarnaast heeft hij zich op diverse plekken ingezet voor vrijwillige nevenactiviteiten. Deze verdiensten waren aanleiding om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Peter, we gaan je missen!