by Microvida Microvida

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli  kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken.

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli  kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken. De zogenaamde shigatoxine producerende E. coli (STEC) en de enterohemorragische E. coli (EHEC) kunnen bovendien een hemolytisch uremisch syndroom (HUS) veroorzaken. HUS wordt gekarakteriseerd door de trias hemolytische anemie, thrombocytopenie en acute nierinsufficiëntie. Tot 10% van de patiënten ontwikkelt HUS. Bij geïnfecteerde kinderen jonger dan 5 jaar kan dit oplopen tot 15%.

Voorheen werd bij Microvida door middel van een moleculaire laboratorium techniek (PCR) binnen de pathogene E.coli groep alleen de STEC variant aangetoond. Echter, sinds 1 oktober 2018 kunnen we de STEC groep met deze laboratorium techniek verder differentiëren, om aan te tonen of het om een enterohemorragische E. coli (EHEC) gaat. We melden automatisch alle positieve EHEC en sommige varianten van de STEC aan de GGD, conform de LCI-richtlijn.