by Microvida Microvida

In aanvulling op de reeds gebruikte kwantitatieve galactomannan test op basis van een ELISA techniek heeft Microvida nu ook een kwalitatieve galactomannan test op basis van een Lateral Flow Assay (LFA) beschikbaar. Beide testen zijn gevalideerd op zowel BAL vloeistof als serum. Vanwege de iets lagere gevoeligheid van de galactomannan LFA zal deze test altijd geconfirmeerd worden met een galactomannan ELISA.

In het kort de verschillen tussen de 2 testen en hun naamgeving in Epic/HiX:

Galactomannan kwantitatief Galactomannan kwalitatief
Langere doorlooptijd (2 x per week) Kortere doorlooptijd (dagelijks)
Hogere sensitiviteit Iets lagere sensitiviteit
Kwantitatieve uitslag Kwalitatieve uitslag: pos, neg, niet te beoordelen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.