by Jacqueline Janssens Jacqueline Janssens

Microvida: NEN ISO 15189:2012 geaccrediteerd onder 1 M-nummer: Testen RvA M133

De afgelopen jaren heeft Microvida naar één kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) gewerkt. Met deze beoordeling wil Microvida de individuele accreditaties per locatie intrekken en de activiteiten onder één van de 4 M-nummers voortzetten: M133

Deze locaties zijn:
Locatie Amphia, Breda
Locatie Bravis, Roosendaal
Locatie ETZ, Tilburg
Locatie ZorgSaam, Terneuzen

Op 14 en 15 oktober 20121 heeft de RvA Microvida geaccrediteerd. Naast een controlebeoordeling heeft er een uitbreidingsbeoordeling plaatsgevonden (M133-C01.1 en T02).
De conclusie van de RvA is dat met betrekking tot de uitbreiding gesteld kan worden dat Microvida zich presenteert als één laboratorium met één kwaliteitsmanagementsysteem.
Deze controle- en uitbreidingsbeoordeling is positief afgesloten door de toekenning van de M133-C01.1 en T02

Bij de scope van accreditatie behoort de volgende Verrichtingenlijst.

De RvA accrediteert laboratoria in de gezondheidszorg volgens de NEN en ISO 15189:2012 norm.
Deze norm richt zich met name op de deskundigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verbetercultuur van conformiteit beoordelende organisaties. Deze norm wordt in vrijwel alle landen wereldwijd geaccepteerd.