by Microvida Microvida

Microvida implementeert als eerste in Europa het nieuwe BD SynapsysTM Middleware platform

Dit nieuwe middleware platform maakt het mogelijk om in real-time en op een zeer gebruiksvriendelijke  manier inzicht te krijgen in de bloedkweek diagnostiek, de kwaliteit te monitoren en indien nodig bij te sturen. Microvida is het eerste laboratorium in Europa dat met dit nieuwe systeem werkt.

In nauwe samenwerking met BD Diagnostic Systems is het systeem op de locatie Bravis geïmplementeerd.  Na een korte en succesvolle test fase zijn alle BD BACTECTM bloedkweek toestellen gekoppeld en is het systeem live gegaan. Momenteel wordt gewerkt aan de inzet van realtime analytics om de kwaliteit van de bloedkweken te monitoren en een best practice programma op te zetten.

BD SynapsysTM is een zeer gebruiksvriendelijk en browser gebaseerd systeem dat door middel van veilige connectiviteit en geïntegreerde workflow het mogelijk maakt om processen te optimaliseren en te automatiseren. Het systeem koppelt op termijn alle BD Diagnostic Systems instrumenten aan het Laboratorium Informatie Systeem en maakt het ook mogelijk om systemen van laboratoria op verschillende locaties te koppelen.