by Microvida Microvida

Zoals u in de actualiteiten heeft kunnen vernemen circuleert er momenteel een nieuw coronavirus (COVID-19, eerder bekend als 2019-nCoV) in Wuhan, China. De kans op import van COVID-19 in Nederland wordt nog steeds klein geacht, maar deze kan toenemen indien de circulatie van het virus op grote schaal gaat plaatsvinden. De situatie wordt nauwlettend gemonitord, o.a. door de WHO.

Inmiddels is duidelijk dat het virus van mens tot mens kan worden overgedragen, waarbij ook gezondheidswerkers besmet zijn geraakt. De mate van besmettelijkheid en de besmettingsroute zijn echter nog onduidelijk. Waarschijnlijk wordt het virus voornamelijk via direct contact (handen) en druppels overgedragen, net als bij andere coronavirussen het geval is. Aërogene verspreiding kan nog niet worden uitgesloten. De incubatietijden van de andere humane coronavirussen, inclusief SARS, variëren tussen 2 en 10 dagen (mediaan 3 dagen). Er zijn geen geregistreerde antivirale middelen voor de behandeling van infecties met humane coronavirussen.

Gezien de ruime ervaring en capaciteit, is Microvida is aangewezen als opschalingslaboratorium om moleculaire diagnostiek naar COVID-19 over te nemen van de referentie laboratoria (ErasmusMC en RIVM), wanneer dit nodig is. Microvida biedt op dit moment al o.a. moleculaire diagnostiek naar respiratoire infecties aan, waaronder ook de veel (in Nederland) voorkomende humane “normale” coronavirussen 229E, OC43, NL63 en HKU1 vallen. Het nieuwe coronavirus (COVID-19) zal apart van deze “normale” coronavirussen worden gerapporteerd.