by Microvida Microvida

Voortaan kunnen huisartsen ook laborders voor Microbiologie (MMB) bij Bravis aanvragen via ZorgDomein. Dit kan samen met orders voor PA en klinische chemie (KCHL).

Het huidige papieren 1e lijns aanvraagformulier mag voorlopig nog gebruikt blijven worden.

De voordelen

Digitalisering van de order heeft als voordelen dat

 • op verschillende manieren gezocht kan worden naar de juiste bepalingen
 • er een combinatie order kan worden aangevraagd bij zowel MMB als bij KCHL
 • klinische gegevens specifieker uitgevraagd kunnen worden
 • op voorhand gerichte informatie aan de patiënt kan worden verstrekt.

Aandachtpunten aanvragen laboratoriumdiagnostiek

 • De zorgverzekeraar geeft de huisarts vaak een extra vergoeding als er digitaal wordt aangevraagd. U kunt dit informeren bij uw zorgverzekeraar.
 • Op 2 manieren kan het aanvraagformulier van het Bravis ziekenhuis gevonden worden in ZorgDomein:
 1. zorgvraagmenu (links) > ‘Laboratorium’ > Bravis ziekenhuis
 2. wanneer optie 1 een aantal keer gebruikt is kan het formulier ook via de ‘veel aangevraagde diagnostiek’ snelkoppeling (rechts) in het hoofdmenu geopend worden.
 • Een bepaling kan op verschillende manieren aangevraagd worden: probleemgestuurd, via een top-20 meest gevraagde bepaling, op basis van diagnose, of als losse bepaling.
 • Net als bij de papieren aanvraag is het van belang om materiaal dat wordt ingestuurd altijd te personificeren en hier het patiëntbericht bij te voegen. Zonder patiëntbericht kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
 • T.b.v. de afhandeling op het lab of de prikpost en om de patiënt van de juiste informatie te voorzien, dient de patiënt nog steeds het bijbehorende patiëntbericht geprint mee te krijgen. Voor PA aanvragen geldt: patiëntbericht en materiaal meegegeven aan de bodedienst.
 • Bravis aanvragen voor de KCHL kent ook de optie ‘thuisprikken’. Door deze optie aan te vinken kunt u aangeven dat de patiënt thuis geprikt dient te worden. Wij nemen dan contact op met de patiënt en plannen thuisprikken in. Dit voorkomt telefoontjes heen en weer.
 • De uitslag wordt altijd verzonden naar de verantwoordelijke zorgverlener in de aanvraag. Indien de HidHA of een waarnemer een laborder plaatsen dienen zij dit onder de naam van de verantwoordelijke huisarts te doen. Hierdoor wordt de uitslag naar de juiste arts gestuurd en loopt de uitslag geen vertraging op.

Vragen

Vragen over hoe het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein precies werkt kunt u vinden via deze link in ZorgDomein.