by Microvida Microvida

Binnen Microvida bestaat vanaf heden de mogelijkheid om Influenza sneldiagnostiek aan te vragen. De procedure en techniek zijn op alle locaties van Microvida identiek. Binnen een test wordt gekeken naar de aanwezigheid van Influenza type A, Influenza type B en het Respiratoir Syncytieel virus (RSV).

Influenzasneldiagnostiek wordt toegepast in afstemming met het Outbreakmanagementteam (OMT). In het OMT plan is vastgelegd waar de verantwoordelijkheden en taken liggen bij opname van en zorg voor patiënten en medewerkers in het ziekenhuis ten tijde van een Influenza epidemie. Het doel is de veiligheid van patiënten en medewerkers en de continuïteit van het zorg- en bedrijfsproces te waarborgen.

Fasering

Door het grote aanbod van patiënten met Influenza en schaarste van medewerkers kan de continuïteit van zorg in het geding komen. In het kader van een uitbraak worden 4 fases beschreven: groen, oranje, rood en blauw:

Geel

 

Een uitbraak van Influenza wordt voorzien of is vastgesteld (geringe transmissie)

  • OMT wordt ingericht
Oranje

 

De uitbraak breidt zich uit (sterke toename transmissie)

  • Consequenties voor continuïteit van zorg
  • Er is sprake van een middellange verstoring ( > 2 dagen) van de continuïteit van de electieve en (sub-) acute zorg
Rood

 

De uitbraak is niet meer onder controle (maximale transmissie)

  • De electieve zorg wordt afgebouwd
  • Betreft specifieke afdeling of gehele organisatie
Blauw Nazorg en afschaling

  • De continuïteit van de electieve en (sub-) acute zorg wordt hersteld
  • Er wordt teruggekeerd naar de normale situatie als voor de opschaling

Laboratoriumdiagnostiek

Binnen fase geel wordt de reguliere Influenza diagnostiek uitgevoerd. Deze wordt dagelijks uitgevoerd op maandag tot en met zaterdag. In overleg met de dienstdoende arts-microbioloog kan een Influenza sneltest worden uitgevoerd op zondagen, feestdagen en buiten openingstijden.

Vanaf code oranje wordt Influenza sneldiagnostiek standaard beschikbaar van maandag tot en met zondag binnen openingstijden. In nauw overleg met het OMT wordt de noodzaak vastgesteld om ook in de avonduren diagnostiek uit te laten voeren. Hierover wordt indien dit actueel is separaat gecommuniceerd. Voor de Influenza sneldiagnostiek wordt een keeluitstrijk met een E-swab afgenomen. Binnen het EPD kiest u voor de aanvraag “Sneldiagnostiek Influenza”.

Zinnige en zuinige zorg

In het kader van zinnige en zuinige zorg zal er door Microvida een sperperiode van 2 dagen worden ingevoerd voor Influenza sneldiagnostiek. Hierdoor zal er slechts eenmaal Influenza diagnostiek worden verricht per patiënt binnen deze periode. Alle volgende aanvragen afgenomen binnen 2 dagen zullen stopgezet worden. Het resultaat van het eerste onderzoek is na afronding direct zichtbaar in het EPD en zal derhalve niet doorgebeld worden naar de aanvrager.

Bij vragen kunt u altijd uw lokale arts-microbioloog bellen voor toelichting.