by Microvida Microvida

Vanaf 1 juli 2017 bundelen de laboratoria voor Microbiologie van het Bravis Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en ZorgSaam, hun krachten. De laboratoria gaan samen verder onder de noemer Microvida.

Betere dienstverlening

In 2016 zijn de eerste stappen gezet voor een verregaande samenwerking die heeft geresulteerd in een fusie. Bram Diederen, arts-microbioloog, wordt directeur van Microvida. Diederen: “Met Microvida zetten we in op behoud en verbetering van de kwaliteit van microbiologische diagnostiek en de medische advisering. Door op grotere schaal te gaan werken kunnen we meer en betere diensten verlenen. Dat is ook belangrijk voor het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Ook zorgt samengaan ervoor dat de continuïteit en beschikbaarheid van de microbiologische dienstverlening , op de langere termijn, voor de regio gewaarborgd is”.